Mastodon
Ingeniørfirmaet Klaus Kolle

Linux ekspertise


Klaus Kolle har arbejdet med Unix og Linux operativsystemer siden 1988 og har derfor stor erfaring i drift af og udvikling til Linux.

Undervisning har været en naturlig del af den daglige dont i de sidste 25 år.

Linux udgives af Open Source miljøet, hvor store og små firmaer samt enkelt personer alle bidrager til at Linux nu i mere end 25 år har kunnet drifte alle mulige løsninger lige fra det mindste automatiske boblebadekar til verdenens 500 kraftigste computere.

Udover Linux løsninger har Klaus Kolle været idemand bag den delvist agile udviklingsmetode, EUDP (Embedded Unified Development Method). Se eudp.net

EUDP tog i sin tid sit udgangspunkt i den fremadstormende agile tilgang, der var til udvikling i modsætning til den traditionelle vandfaldsmetode. Med en kombination af flere agile metoder, inspiration fra Systems Engineering og traditionel vandfaldsmetode, er der skabt en udviklingsmetode, som tager fat i en opgave lige fra de første spæde tanker med grundige analyser, beskrivelser og udviklingsplaner til den endelige udvikling, som sker med hyppige leverancer til kunden, som derved sikrer sig at der sker de rigtige fremskridt med produktet.

Softwareudvikling


Med mange års baggrund i Unix og Linux verdenen tilbydes udvikling til Linux operativsystemet.

Ingeniørfirmaet har mange års erfaring med udvikling af specialiseret software til indlejrede løsninger, herunder også udvikling af device-drivere - det software, som skaber sammenhængen mellem hardwaren og applikationssoftwaren.

Al software dokumenteres og alt kildekode leveres til kunden ved afslutningen af en opgave. På den måde er der sikkerhed for at videreudvikling eller tilpasning softwaren altid kan finde sted uanset hvem man måtte ønske skal foretage dette.

Såfremt kunden ikke udtrykkeligt modsætter sig at kildokoden gøres offentlig, er det den naturlige vej for Ingeniørfirmaet at frigive hele eller dele af koden til Open Source fællesskabet som en tak for al den åbne software, som i dag er til vores rådighed.

Serviceydelser


Ingeniørfirmaet Klaus Kolle tilbyder bl.a. disse ydelser:

Kontakt


Ingeniørfirmaet
Klaus Kolle
Asger Jorns Vej 17
8600 Silkeborg
Telefon: 22 21 60 44
email: kontakt "snabel-a" kolle "punktum" dk

Salgs og leveringsbetingelser


Generelle salgs og leveringsbetingelser følger NL92 samt tillæg NVP 99 idet dog nedenstående træder i stedet hvor dette er relevant.

Betaling

Betaling er 8 dage netto kontant, hvis ikke andet skriftligt er aftalt mellem parterne. For udviklingsprojekter betales 40 % af ordresummen ved ordre, 40 % ved levering og 20 % ved accept af leveret ydelse.

Annullering og ændring af en ordre kan kun ske med Ingeniørfirmaet Klaus Kolle's godkendelse. Ingeniørfirmaet Klaus Kolle er berettiget til at beregne et gebyr på 20% af fakturabeløbet ved ændring eller annullering.

Force Majure

Der tages forbehold for forhold, der er uden for Ingeniørfirmaet Klaus Kolle's indflydelse (force majeure). Risikoen overgår til køber ved varens levering til køber eller fremmed fragtfører.

Ansvar

Hvis Ingeniørfirmaet Klaus Kolle er ansvarlig overfor køber, er ansvaret begrænset til kun at omfatte de hos Ingeniørfirmaet Klaus Kolle købte varer og/eller ydelser, og omfatter derfor ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, som f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, drifttab og installationsomkostninger. Ingeniørfirmaet Klaus Kolle har heller ikke ansvar overfor købers retsforhold til trediemand. Ingeniørfirmaet Klaus Kolle er alene ansvarlig for skader i det omfang, at disse skyldes forsømmelser fra Ingeniørfirmaet Klaus Kolle's side og ikke i videre omfang end ovenfor anført.

Prisangivelser

Alle priser opgives normalt eksklusiv moms. Der tages forbehold for fejl, prisændringer og udsolgte varer. Priser fastsættes efter de prislister, der er gældende på det tidspunkt, hvor ordren indgås. Alle priser er AB Silkeborg.

Reklamation

Ingeniørfirmaet Klaus Kolle yder et (1) års reklamationsret (hvis ikke andet er anført) på varer og ydelser, fra leveringstidspunktet, for fabrikations- og materialemangler/fejl.

Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen/fejlen opstår som følge af forhold hos køber, f.eks. fejlbehandling eller hændeligt uheld.

Ved reklamation skal køber selv sørge for, at produktet leveres til Ingeniørfirmaet Klaus Kolle, med oplysning om købers navn, adresse, telefonnummer (hvis muligt), dokumentation for købsdatoen, samt en beskrivelse af fejlen. Omkostninger ved undersøgelse og reparation af fejl eller skade på grund af disse forhold betales alene af køber.

Ophavsret

Ingeniørfirmaet Klaus Kolle overdrager kildekode og ophavsret til programmer udviklet for kundens regning til kunden for brug i kundens virksomhed. Ingeniørfirmaet Klaus Kolle forbeholder sig ret til at anvende kildekoden eller dele deraf til løsning af andre opgaver som er kunden uvedkommende.

23/08-2002